Interviews,  Studies

Ipek is 4e-jaars fysiotherapie student en volgt het bijvakprogramma voor geneeskunde: “Later wil ik zowel als fysiotherapeut als arts werken”

Ipek zit in haar laatste jaar van haar studie fysiotherapie. Hiervoor was ze doktersassistent. Waarom heeft ze gekozen om wat anders te gaan doen? Ook volgt ze het bijvak programma geneeskunde. Wat houdt dat precies in?


Je zit in het laatste jaar van je studie tot fysiotherapeut. Hoe kijk je er tot nu toe op terug?
Ik kijk er positief op terug! Ik heb ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. Deze kennis en ervaring heb ik zowel op school als op stage opgedaan. Ik heb geleerd hoe je de geleerde kennis kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast heb ik geleerd hoe je een behandeling op maat moet maken voor een patiënt. Patiënten hebben namelijk verschillende klachten, aandoeningen en hulpvragen. Door een anamnese af te nemen en daaropvolgend het lichamelijk onderzoek uit te voeren, kom je tot de juiste conclusie en kun je een aan de hand van het klachtenpatroon en hulpvraag, een passend behandelplan opstellen. In samenspraak met de patiënt stel je ook specifieke doelen op en wordt de behandeling hierop aangepast. Een voorbeeld van een doel is dat de patiënt pijnvrij wil werken op het kantoor binnen een termijn van 8 weken. Tijdens mijn stageperiode heb ik verschillende patiëntengroepen gezien en behandeld. Ik heb COVID, COPD, CVA, MS en veel andere patiëntengroepen zelfstandig behandeld. Verder vond ik indrukwekkend om verhalen te horen van patiënten die een acute of chronische aandoening hebben of hoe deze aandoening bij hen is ontstaan. Uit de verhalen van patiënten komt naar voren dat een ziekte veel invloed kan hebben op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven.

Als fysiotherapeut kun je op meerdere vlakken veel betekenen voor je patiënten

Waarom heb je gekozen voor de studie fysiotherapie?
Ik wilde altijd in de zorgsector werken, omdat ik het menselijk lichaam ontzettend interessant vind. Ik heb gekozen voor de studie fysiotherapie, omdat ik bewegingsapparaat gerelateerde klachten onwijs interessant vind. Daarnaast is bewegen ontzettend belangrijk, zowel mentaal als fysiek. Wanneer mensen klachten of aandoeningen hebben die het bewegen belemmeren, kan dat meerdere gevolgen hebben. Het kan ook andersom. Als mensen minder bewegen, kunnen er allerlei klachten ontstaan. Als fysiotherapeut kun je op meerdere vlakken veel betekenen voor je patiënten. Je kunt samen met patiënten ervoor zorgen dat het functioneren in het dagelijks leven en de kwaliteit van leven verbeterd wordt.

Hoe was de opleiding ingedeeld?
De eerste twee jaar kreeg ik theorie- en praktijklessen op school. Deze lessen waren ingedeeld in blokken. Zo kregen we bijvoorbeeld in één blok theorie- en praktijklessen over neurologische aandoeningen. Aan het einde van elk blok had je een theorietoets die voornamelijk uit meerkeuzevragen bestond. Daarnaast waren er per blok twee praktijktoetsen. Tijdens de praktijktoetsen moet je de geleerde kennis en vaardigheden toepassen. Het gaat over anatomie, anamnese, lichamelijk onderzoek of behandeling. Ook hadden we Team Based Learning (TBL) waarbij je eerst een toets moest maken en daarna ging bespreken met je eigen TBL-groep. Dit vond ik erg leerzaam en leuk om te doen. Daarnaast zijn er ook lessen ingepland waarbij je met je eigen klas en studentbegeleider bij elkaar kunt komen en eventueel vragen kunt stellen. In het derde leerjaar had ik in het eerste half jaar een minor gevolgd die ik zelf mocht kiezen. In de tweede helft van jaar drie had ik mijn eerste echte stage. Deze stage duurt 20 weken en was opgedeeld in de Junior stage (6 weken) en Seniorstage 1 (14 weken). Normaliter is de Junior Stage in jaar twee. Vanwege de coronapandemie is deze stage verplaatst naar jaar drie. In jaar vier heb je een half jaar Bachelorthesis en 20 weken Seniorstage 2. Voor jaar drie en vier kun je aangeven in welk semester je de minor, stage of thesis wilt doen. Dit kun je doen door een motivatiebrief te schrijven.

Ik wil patiënten ook graag zelf behandelen

Voordat je aan deze studie begon, was je doktersassistent. Waarom heb je gekozen om wat anders te gaan doen?
Ik werk op dit moment als doktersassistent in het ziekenhuis en vind mijn werk erg leuk om te doen. Tijdens de opleiding doktersassistente merkte ik dat ik meer kennis wilde opdoen. Ik wil patiënten ook graag zelf behandelen. Hierdoor heb ik besloten om naar het hbo te gaan en de opleiding fysiotherapie te volgen.

Nu werk je als je tijd hebt ook nog als doktersassistent in het ziekenhuis. Op welke afdeling doe je dat? En waarom heb je gekozen voor het ziekenhuis?
Ik werk op de poli interne geneeskunde, reumatologie en longgeneeskunde. Ik heb gekozen voor het ziekenhuis, omdat ik de laatste stage van de opleiding doktersassistent ook in een ziekenhuis liep. Ik had toen gemerkt dat een tweedelijns instelling heel divers is. Er zijn verschillende specialismen en verschillende patiëntengroepen. Andere redenen om in het ziekenhuis te werken zijn: de fijne sfeer op de afdelingen en de fijne samenwerkingen met mijn collega ́s. Daarnaast vind ik het onwijs leuk om informatie te geven over een onderzoek die patiënten zullen krijgen. Ook het contact dat ik met de patiënten heb, vind ik onwijs leuk!

Je volgt naast fysiotherapie ook het bijvakprogramma geneeskunde. Wat houdt dat in?
Het bijkvakprogramma van geneeskunde is een aangepast programma dat HBO- studenten van de faculteit gezondheid kunnen volgen om de opleiding geneeskunde te kunnen volgen. Het houdt in dat studenten in drie jaar tijd de benodigde VWO- deelcertificaten, de afstudeeropdracht en alle blokken uit het eerste jaar van de opleiding geneeskunde moeten behalen om deel te nemen aan de selectieprocedure voor het schakelprogramma. Het duurt 14 maanden om jaar twee en drie van de bachelor geneeskunde te volgen. Indien dit ook succesvol is afgerond, kun je verder met de master geneeskunde.

En hoe combineer je dat?
Het bijkvakprogramma van geneeskunde heb ik opgedeeld. Zo heb ik in jaar drie van de opleiding fysiotherapie twee blokken van geneeskunde gevolgd. Dit jaar volg ik de andere twee blokken. In het afgelopen semester heb ik mijn afstudeeropdracht afgerond en in de tussentijd werk ik zoveel mogelijk aan de VWO-deelcertificaten. Dit jaar heb ik de examens van de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en Wiskunde A. Verder maak ik wekelijks een haalbare planning en zorg ervoor dat ik me zo goed mogelijk aan de gemaakte planning kan houden.

Later wil ik zowel als fysiotherapeut als arts werken

Wat wil je volgend jaar gaan doen, als je je studie hebt afgerond?
Ik zit op dit moment in de laatste jaar van de opleiding fysiotherapie en het bijvakprogramma van geneeskunde. Volgend jaar heb ik de selectieprocedure voor het schakelprogramma. Als ik ben toegelaten, begin ik dit jaar gelijk met het programma. Het is een intensief programma van 14 maanden. Hierdoor denk ik dat het voor mij niet haalbaar is om doordeweeks als fysiotherapeut te werken. Om deze reden zal ik in het weekend werken als fysiotherapeut en doordeweeks studeren voor het schakelprogramma. Later wil ik zowel als fysiotherapeut als arts werken. Ik vind namelijk dat beide beroepen verschillen en overeenkomsten hebben. Dit maakt het leuk om beide beroepen te combineren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *