Beroepen,  Interviews

Liz doet haar specialisatie neonatologie op de NICU: “Je ziet schrijnende situaties, zowel op medisch gebied als op psychosociaal gebied”

Op de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) heb je niet alleen te maken met zwakke baby’s, maar ook met bezorgde ouders. Hoe gaat Liz hiermee om en waarom heeft ze voor deze afdeling gekozen?


Je hebt je studie hbo verpleegkunde afgerond en bent nu bezig met de opleiding tot NICU verpleegkundige. Waarom heb je ervoor gekozen je te specialiseren?
In het laatste jaar van mijn studie hbo verpleegkunde werkte ik als duaalstudent op de kraamafdeling/verloskamers. Via hier in aanraking gekomen met de NICU, waar mij vooral het technische en acute van de afdeling trok. Nadat ik klaar was met mijn opleiding tot hbo verpleegkundige, was er geen vacature op de NICU. Ik heb toen eerst een half jaar op de fertiliteitspoli gewerkt, een stuk uit de verpleegkunde waar je niet veel over hoort maar wel reuze interessant en belangrijk is. Na een half jaar heb ik gereageerd op een vacature op de NICU en na een succesvol sollicitatiegesprek ben ik aangenomen. Je wordt dan aangenomen als NICU-verpleegkundige in opleiding.

Gedurende de opleiding werk je je in stappen op naar NICU verpleegkundige

En wat leer je daar allemaal (nog extra dan je al hebt geleerd tijdens je studie) en hoe lang duurt de specialisatie?
De specialisatie tot NICU verpleegkundige duurt gemiddeld 1,5 jaar. Net zoals op een volwassen IC is de NICU een acute afdeling met specifieke zorg. Deze zorg is heel erg breed, denk aan o.a. beademingen, stoma’s, infusie en zorg aan prematuren vanaf 24 weken. Gedurende de opleiding werk je je in stappen op naar NICU verpleegkundige.

En waarom heb je voor de NICU gekozen en niet voor de afdeling neonatologie?
Ikzelf werk in een academisch ziekenhuis waar ze prematuren opvangen vanaf 24 weken en waar de ziekste pasgeborenen worden opgenomen. Bij ons is er een mediumcare, high care en intensive care. De afspraak is tot nog toe dat je als student de gehele NICU opleiding volgt, zodat je uiteindelijk op alle afdelingen werkzaam bent. In een perifeer ziekenhuis vangen ze minder zieke kinderen op en prematuren vanaf 32 weken, hier hoef je ook niet de gehele NICU opleiding te volgen.

Je bouwt met die ouders dus echt wel een band op waardoor ouders je gaan vertrouwen

Als verpleegkundige op de NICU, heb je naast de zwakke baby’s ook te maken met de ouders, die waarschijnlijk erg gespannen en bezorgd zijn. Hoe pak je dat aan?
Persoonlijk vind ik zorg op maat belangrijk. Ik peil bij ouders welke manier van benadering zij het fijnst vinden en daar pas ik mijn communicatie op aan. Prematuren die bijvoorbeeld met 24 weken geboren worden, verblijven zo’n 3 maanden bij ons. Je bouwt met die ouders dus echt wel een band op waardoor ouders je gaan vertrouwen. Ook zijn de ouders de belangrijkste personen voor de pasgeborene dus hebben zij ook medezeggenschap over hun kind.

Vaak zijn de baby’s prematuur en dus kwetsbaarder dan a terme baby’s. Ze kunnen bijvoorbeeld heel erg ziek worden door het RS virus. Wordt er op de afdeling ook extra rekening gehouden met dit soort ziekten? Hoe ga je daarmee om?
Op de NICU staan steriliteit en hygiëne hoog in het vaandel. Denk hierbij aan handhygiëne en steriel werken bij steriele procedures. Zo proberen wij onder andere virussen en infecties te voorkomen/bestrijden. Niet per se alleen maar voor RS; er zijn nog zoveel meer virussen en infecties waarvoor dit zo belangrijk is.

Je ziet schrijnende situaties, zowel op medisch gebied als op psychosociaal gebied

Vind je het soms niet aangrijpend om zo’n kindje en de ouders te zien?
Zeker is dat aangrijpend en ik kan ook niet zeggen dat ik het nooit mee naar huis neem. Je ziet schrijnende situaties, zowel op medisch gebied als op psychosociaal gebied. Belangrijk is dat je hier op het werk met collega’s en eventueel met mensen in je thuissituatie over kunt praten. Voor de een is dit makkelijker dan de ander, grenzen aangeven is dus van belang.

Wanneer gaat een baby naar de afdeling neonatologie en wanneer naar de NICU?
Zoals eerder vermeldt zijn er meerdere oorzaken waardoor een pasgeborene op de NICU wordt opgenomen. Afhankelijk van de ernst van de situatie en de termijn van geboorte wordt een afweging gemaakt tussen de neonatologie afdeling en de NICU.

Wat voor ziektebeelden kom je allemaal tegen?
De ziektebeelden lopen heel erg uiteen. Veelvoorkomend zijn (extreme) prematuriteit, hyperbilirubinemie (geel zien), hypoglykemie, NEC (necrotiserende enterocolitis), wet lung en IRDS (infant respiratory distress syndrom).

En welke handelingen moet jij dan uitvoeren?
De handelingen bestaan uit de verzorging van de pasgeborene. Hoe jonger de prematuur, hoe specifieker deze zorg is (couveusezorg). Verder zijn het verzorgen van een stoma, stabiel houden van vitale waarden met behulp van bijvoorbeeld cpap/beademing, uitzuigen van mond/neus/keelholte, ondersteunen bij echo’s, medicatie toedienen, verzorgen van cvl, veneuze bloedafname, infuus inbrengen en begeleiden bij overlijden. We werken in een een multidisciplinair team met chirurgen, neonatologen, logopedisten, fysiotherapeuten, radiologie, de psycholoog en maatschappelijk werk.

In de toekomst zal er een afdeling komen waar moeder en kind samen kunnen verblijven

Soms moet een kindje eerder geboren worden, voor de gezondheid van de moeder. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zwangerschapsvergiftiging. Dit lijkt me heel heftig voor de moeder. Je wil als moeder zijnde na de bevalling natuurlijk snel naar huis met de baby en genieten van de roze wolk, maar in plaats daarvan moeten ze allebei nog in het ziekenhuis blijven. Ook voor de vader is dit heel heftig natuurlijk. Hoe gaat dat in zo’n situatie?
De laatste jaren staat gezinsgerichte zorg steeds meer centraal. Zorg die niet alleen om de pasgeborene draait maar om het hele gezin. In de toekomst zal er een afdeling komen waar moeder en kind samen kunnen verblijven, maar tot nu toe worden moeder en kind gescheiden. Wel ligt het Ronald McDonaldhuis bij ons in de buurt. Hier kunnen de ouders en eventueel broertjes en zusjes verblijven gedurende de NICU- opname. Nu in de COVID periode wordt dit concept wel extra bemoeilijkt gezien de bezoeksregeling. Sinds kort mogen broertjes en zusjes naast de ouders weer op bezoek komen bij de opgenomen pasgeborenen. Verder mag er helaas nog geen bezoek worden toegelaten, wat het extra zwaar maakt voor ouders.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *